2020. április 12.

Giccses dal


Jár a hold a fák között
elbújik egy titkos ágon
egy titkos képet fest nekem
de látni újra nem kívánom -

Szél söpör az úton át
nem látja ezt se senki
visszanéz az éjszaka
szeretne kicsit még este lenni - 

Bár nem tudom, hogy mit jelent
egy dalszöveg, az volna jó
egy ósdi ének szentimen-
tális, csapongó dallamára mondható:

Egy giccses dal, egy vallomás
egy szívhez szóló dallam
nagy béke leng és holdvilág -
sejtem én, hogy baj van

Itt van most, ami itt volt már
egyszerre itt van minden
a hold is mindig fel-le jár
egy régi láthatatlan liften -

Öregszik, álmos minden itt
a tigris izma petyhüdt
nem éri el a gyors vadat
nem leszünk soha többet együtt -

Egy titkos kép mit jelent
egy dalszöveg, az volna jó
egy ósdi ének szentimen-
tális, csapongó dallamára mondható:

Egy giccses dal, egy vallomás
egy szívhez szóló dallam
nagy béke van és holdvilág -
száz baj száz alakban

2020. április 1.

Látomás - Mede Zsuzsanna novellája


Rezda leült egy nagy, sima kőre a Nagy Víz előtt. Őszes hajzuhatagát, melyet nagyanyjától örökölt, legyezgette a langyos szél. Ezt a mozdulatlan, ősi nyugalmat sehol máshol nem érezte, csak itt, a Víz mellett. Pedig sok helyen megfordultak, tavak, folyók mellett vezetett útjuk a Nagy Vándorlás idején, a Tűzeső után.

A távolban, a nagycsalád kunyhói felől már csak elvétve hallott hangokat: halk beszédfoszlányok, egy-egy kutyaugatás. Érdekes, a gyerekek nem sírtak, csak ha nagyon megütötték magukat. Talán anyjuk és a család állandó, óvó közelsége, s a nyugalmas életmód miatt. Békében éltek immár 40. Holdéve. Napok óta már itt motoszkál egy visszatérő kép a fejében, utolsó együttlétük a nagyanyjával.

Akkor is ilyen csendes volt a Víz és a part, de sokkal ziláltabb: felfordult padok, derék magasságban kivágott fák, megperzselődött szemét… Esteledett, csak ketten voltak a parton, de ő mégis végtelen nyugalmat érzett. Anyja és nagyapja ennivalóért mentek a szomszéd faluba és nagyanyja ott a parton az eljövendőről mesélt neki;

„Úgy fordul most a világ kereke, hogy ez után a nagy káosz után majd lassan megszűnik a pénz, Földanya és a többi elem gondoskodik róla, hogy eltűnjön a sok felesleges dolog, a szeméthegyek. Az emberek nem vágynak majd ártatlan állatok húsára és megtermelik majd, amire szükségük lesz. Az eddig megszerzett tudásukat a köz javára fordítják, és összefognak, összetartanak. A gonosz erők és hatalmak egy idő után eltűnnek, visszahúzódnak, és eljön az Ezeréves béke. Földanya sebei begyógyulnak, akkor majd újra és újra bő terméssel ajándékozza meg lakóit.”

Hitte is nem is, mert akkor már régóta forrongott az egész világ.  Hihetetlen módon azonban az internet nem szűnt meg, csak pár napra, ezért tudták tartani egymással a kapcsolatot a rokonok, a család, a jó barátok. Kisebb népvándorlás indult meg az országon belül, a pénz elértéktelenedett. A régebbi századokban ilyenkor megindult a fosztogatás, ember ember ellen fordult, de most nem. Aki megpróbált valamilyen bűnt elkövetni, az ellen összefogott a közösség és nem engedte maguk közé. De mégis átalakulóban volt az életük, mintha több száz évre lettek volna már a „régi”, pénzközpontú civilizációtól...

Később kézen fogták egymást és hazatértek a kisházba. Másnap reggel anyja zokogására ébredt. Nagyanyja kinyújtózva feküdt fekhelyén és holtában is mosolygott. Először nem is hitte, hogy meghalt. Nagyon nehezen vigasztalódott meg, mindenütt jelen volt Anna hiánya. Mozgalmas, dolgos évek következtek. Mégis valami rejtélyes erő mindig megóvta őket a sok megpróbáltatás ellenére. Családjuk elismert és dolgos tagja lett a közösségnek.

 Rezda büszkén tekintett hátra a sok kis földkunyhóra, melyek félkörben helyezkedtek el a parttól távolabb, az akácfák alatt. Szinte minden kunyhóban lakott gyermekük vagy rokonuk. A fák maguktól nőttek, egyet se vágtak ki, csak nyesegettek, mert télre jó lesz tüzelőnek. A lovak békésen összebújtak a házak mögötti karámban, a karám mögött lágyan hajladozott a megérett búza a szélben. Csak egy kunyhóban világított a mécses: párja és hű társa Álem türelmesen megvárta őt. Mindig kéz a kézben aludtak el.

A feljövő Hold üresen találta a nagy követ, s a legszélső kunyhóban is kialudt a fény.

Írta: Mede Zsuzsanna